Bodemisolatie werkt soms averechts  (als het niet in combinatie met vloerisolatie aangebracht wordt)

Bodemisolatie en vloerisolatie. Twee begrippen die ogenschijnlijk hetzelfde zijn, maar feitelijk sterk van elkaar verschillen. Niet in de laatste plaats waar dit het rendement van energiebesparing betreft. Dan namelijk blijkt dat vloerisolatie wérkelijk een essentiële besparing oplevert, daar waar bodemisolatie deze slechts suggereert.

In 2016 ontvingen alle particuliere huiseigenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een voorlopig energielabel. Daarbij was een brochure gevoegd waarin de opmerking was opgenomen dat bodemisolatie minder energie bespaart dan vloerisolatie. Uit een onderzoek dat in opdracht van het Rijk door SenterNovem (nu: RVO) is uitgevoerd, blijkt dat energiebesparing met behulp van bodemisolatie de gewekte verwachtingen niet waarmaakt. Het is zelfs niet eens zeker dat er überhaupt gesproken kan worden van een positief saldo.

In de zomer, aldus de samenstellers van het rapport, neemt de bodem van de kruipruimte warmte op. Tot zover niets aan de hand. In de winter komt diezelfde warmte terug uit de aardbodem. Het gebruik van bodemisolatie blokkeert echter de toevoer van deze gunstige warmtestroom, juist in de winter. Gevolg: een koudere vloer, verlies van wooncomfort en een (te) hoge energierekening. Het is daarbij bovendien de vraag of dit negatieve effect in de winter voldoende wordt gecompenseerd door het positieve effect in voor- en najaar.

Als gevolg van allerlei variabele bouwtechnische factoren is vooraf niet of nauwelijks te voorspellen bij welke woning het energieverbruik hoger wordt en bij welke er per saldo toch nog iets wordt bespaard. Zeker is wel dat de energiebesparing met bodemisolatie veel lager is dan bij het gebruik van vloerisolatie. Reden waarom het Ministerie in de brochure adviseert om vloerisolatie bóven bodemisolatie te verkiezen.

De SBVN (Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland) vindt het een goede zaak dat de overheid het publiek er voor waarschuwt dat bodemisolatie minder energie bespaart dan vloerisolatie. Tegelijk stelt ze dat de overheid dan ook het energielabel moet aanpassen aan de nieuwe inzichten. Voor het verkrijgen van een gunstiger energielabel maakt het nu namelijk nog geen verschil of een huiseigenaar bodem- of vloerisolatie toepast. Dat moet snel veranderen volgens de SBVN. Bodemisolatie wordt, aldus de SBVN, nog steeds veel toegepast omdat het makkelijk en goedkoper is. Het reduceert weliswaar het vochtprobleem, maar de comfortverbetering en energiebesparing die de leveranciers beloven, blijft achterwege.

In de zomer neemt de bodem onder ons huis warmte op. Deze warmte wordt in de winter weer afgestaan aan de kruipruimte. Dat gebeurt op twee manieren: de kruipruimtebodem warmt de koude vrieslucht op die van buiten komt en de kruipruimtebodem straalt per saldo warmte uit naar de koudere funderingsmuren.

Een isolatielaag op de bodem blokkeert deze positieve warmtestroom, die in de winter uit de bodem komt. Daardoor worden de funderingsmuren kouder en ook de koude vrieslucht wordt niet meer voorverwarmd door de bodem. Gevolg: de vloer wordt nog kouder dan zonder bodemisolatie het geval zou zijn geweest.

(Bron: Rapport Senter/Novem, 18)