Nederland is een waterland. Al eeuwen spannen wij Nederlanders ons in om de waterhuishouding te beheersen. We bouwden dijken, sluizen en watermolens. We groeven sloten en kanalen. Tegenwoordig hebben we een zeer geavanceerd systeem van gemalen en worden hele stukken land bestemd als overstroomgebieden. Desondanks heeft het gros van de woningen in Nederland nog steeds een te vochtige kruipruimte. Wat zijn hiervan de nadelen?

Teveel vocht onder uw kruipruimte leidt tot:

  • Houtrot bij balken en/of houten vloeren en betonrot bij veel jaren 70 & 80 woningen
  • Roestschade aan het leidingwerk en bevestigingsbeugels in de kruipruimte.
  • Condensvorming tegen de funderingsmuren en de onderkant van de vloer, met doorslaand vocht en ongezonde muffe lucht in de woning tot gevolg.
  • Onnodig warmte verlies van de vloer. Water heeft een zeer hoge warmtecapaciteit, daardoor onttrekt een vochtige kruipruimte veel meer warmte aan de vloer dan een droge kruipruimte.
  • Verrotting en degeneratie van het isolatiemateriaal dat onder de vloer is aangebracht: pur, EPS of piepschuim raken op termijn toch met vocht verzadigd en verschimmeld en isolatiefolies kunnen oxideren. Wolisolatie raakt verzadigd en vormt broeinesten voor insecten en muizen. Zo verliest de vloerisolatie op termijn zijn werking.

Volgens het bouwbesluit dient het vocht door kruipruimte-ventilatie te worden afgevoerd. Echter, dit systeem is verre van optimaal. De ventilatiebehoefte is namelijk van zeer veel factoren afhankelijk: de buitentemperatuur, bodemtemperatuur, vloertemperatuur en de luchtvochtigheid. Er is daarmee moeilijk een gemiddelde ventilatiebehoefte te bepalen. Hierdoor is er in de zomer vaak teveel ventilatie en in de winter te weinig. Ook de verdeling in compartimenten in een kruipruimte creëert vaak dode hoeken waardoor bovenstaande vochtproblemen alsnog optreden. Veel logischer is het om het vochtprobleem bij de bron aan te pakken. Al dit vocht komt namelijk vrij uit de grond onder de woning. Wanneer we de bodem van de kruipruimte met een dampremmer in de vorm van bijvoorbeeld een folie afsluiten hebben we het vochtprobleem eenvoudig opgelost. Op deze manier wordt het comfort van het gebouw verhoogd, worden onderhoudskosten gereduceerd en blijft de kwaliteit van isolatie gewaarborgd.

Daarom stelt de SBVN: kruipruimte isoleren is ook dampremming creëren.