De SBVN staat met een artikel in de speciale uitgave van RenovatieTotaal ter gelegenheid van de beurs RenovatieTotaal in Den Bosch –  14, 15 en 16 mei 2019: Artikel te lezen op pagina 37. Lees hier de nieuwe speciale uitgave mei 2019.

SBVN heeft (kruip)ruimte voor nieuwe vloerisolatie-specialisten

De SBVN is een unieke kleine branchevereniging voor specialisten in vloerisolatie op basis van reflecterende folies. Ooit opgericht als lobbyclub is de SBVN (volgens de KvK “Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland”) getransformeerd naar een branchevereniging van circa vijftig meest kleine bedrijven. Kwaliteitsverbetering, kennisuitwisseling, eerlijke voorlichting en een betrouwbare installatie bij de particulier zijn de meest in het oog lopende speerpunten.

De SBVN is dus geen consumentgerichte organisatie maar biedt wel aan woningeigenaren en huurders een platform met voorlichting, achtergrondinformatie en onpartijdige hulp bij het vinden van een passende installateur met het meest geschikte product. De SBVN wilt ook feiten en ficties onderscheiden.

Isolatie op basis van reflectiefolie – in welke vorm ook – is gebleken het meest effectief te zijn en ook meest duurzaam. SBVN-leden zijn vooral actief in vloerisolatie – niet te verwarren met ‘kruipruimte-isolatie’ – al hoort een vochtwerende bodemfolie wel tot de vaste ingrediënten. Grote waarde hechten SBVN-installateurs aan de gezondheidsaspecten voor bewoners, aan het circulaire aspect en de kleinste LCA (levensloop) van de materialen.

Op lange termijn ziet het bestuur als kernopdracht voor de SBVN: Het bieden van totaaloplossingen voor een gezond binnenklimaat met zo min mogelijk milieubelasting, startend vanuit vloerisolatie.

Het bestuur van de SBVN-brancheorganisatie is op zoek naar nieuwe leden. Samen sterk en goed geïnformeerd, vaak in onderlinge vriendschap!

Contact: mail@sbvn.info of kijk op sbvn.info