ENQUETE SBVN 2021

Het bestuur van de SBVN werkt aan een lange termijn visie waarin ontwikkelingen in de markt en mogelijkheden voor de SBVN een plaats krijgen. Wij willen ook inspelen op de wensen en drijfveren van de bij de SBVN aangesloten bedrijven. Immers, aan een lange termijn visie zonder dat die inspeelt op waarom bedrijven deelnemen in de SBVN zit niemand te wachten.

 

Met hulp van Ger hebben we onderstaande enquete samengesteld.

Je helpt ons (en dus jezelf) om hier even voor te gaan zitten. Juist óók als je niet naar Utrecht komt. Het is simpel gemaakt: je hoeft vooral te vinken, soms iets in te vullen.

Tijdens de SBVN vergadering van 9 juni willen we de uitkomsten discreet dus anoniem met elkaar doornemen en verder ideeën uitwisselen.

Heb je aanvullende voorstellen? Schrijf die er gerust bij! Wil je gebeld worden door een bestuurslid? Dat kan ook. Mail ons: mail@sbvn.info

Of bel voorzitter Wilco: 06 250 88 954

Dank je wel voor de te nemen moeite!

Ter oriëntatie: Download hier de door Ger gemaakte SWOT: sterkte / zwakte analyse:

 

Enquete SBVN 2021

1. Waarom is jouw bedrijf aangesloten bij de SBVN? (meerdere antwoorden mogelijk)

2. Ben je aangesloten bij de SBVN voor belangenbehartiging richting leveranciers voor:

3. Ben je aangesloten bij de SBVN voor het verzamelen en delen van kennis, zoals; ? (vink aan welke van toepassing)

4. Lidmaatschap van de SBVN... Dit vind ik belangrijk: (meerdere antwoorden mogelijk)

5. Hoe communiceer jij het liefst met andere leden? (meerdere antwoorden mogelijk)

6. Informatie/kennis WAARAAN heb jij behoefte? (meerdere antwoorden mogelijk)

9. Ik zie de toekomst van de SBVN als volgt; (meerdere antwoorden mogelijk)

3 + 5 =

Bedankt voor het invullen!