WAT DOET DE SBVN ?

De kernactiviteiten voor onze deelnemende installateurs zijn: delen van kennis en knowhow, kunde/vaardigheid ontwikkelen, verdere verbetering van de kwaliteit en betrouwbaar handelen.

Uiteraard behoort aandacht voor bewoners ook tot onze kernactiviteiten: er is op deze site veel nuttige informatie te vinden en u kunt een installateur zoeken.

Op deze website kunnen bewoners transparant waarnemen hoe SBVN-installateurs hier mee bezig zijn en welke informatie zo objectief mogelijk ook voor bewoners beschikbaar is.

Heeft u als bewoner nu geen behoefte aan al deze achtergrond-informatie en wilt u direct een installateur zoeken

KENNISUITWISSELING

In ons deelnemersbestand is veel kennis, knowhow en ervaring aanwezig. Dat strekt zich uit van kennis over de theorie achter vloerisolatie en productontwikkelingen tot concrete praktijkervaringen en inventieve oplossingen. De SBVN stelt zich ten doel een platform te bieden om uitwisseling mogelijk te maken.

Hoe doen we dat?

 

–  aanbieden van een besloten digitale omgeving voor kennisdeling
– organiseren van kennisdeelbijeenkomsten
–  nieuwsbrieven
– stille lobby: achter de schermen netwerken
– bieden van platform voor kennis en ervaring van en door andere partijen

Op deze website publiceert de SBVN met regelmaat over de activiteiten van de SBVN.

NEUTRAAL

Neutraal zijn wij in die zin dat onze deelnemers weliswaar dienen te werken met hoogwaardige reflectiefolie-producten, maar dat wij niet voorschrijven met welk merk of type wordt gewerkt. Wij volgen de diverse productontwikkelingen met grote interesse en bieden een platform om productervaringen met elkaar te delen.

STILLE LOBBY

SBVN maakt zich sterk om de grote voordelen van vloerisolatie te promoten. Wij vinden dat er nog te weinig aandacht uitgaat naar deze vorm van isolatie. Nog steeds wordt naar het oordeel van de SBVN het effect van vloerisolatie te weinig meegewogen in de bepaling van het Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) of energielabel.

Tevens streven wij naar meer bekendheid over het toepassen van reflectiefolie in plaats van andere, meer milieubelastende isolatiematerialen.

Wij zien onszelf als aanspreekpunt voor overheden en de bouwwereld.

HOE DOET DE SBVN DAT?

Zoals u elders in deze website kunt lezen, is de SBVN vooral een organisatie van meest bevlogen vakmensen. Zij leren van elkaar, werken ook samen, zijn gemotiveerd in hun keuzes, en willen bovenal gezamenlijk werken aan het imago, vakmanschap, voorlichting en promotie. Zij doen dat vooral door gewoon goed werk te leveren.

GARANTIE VOORWAARDEN

Model-leveringsvoorwaarden voor SBVN-deelnemers komen binnenkort beschikbaar.

KWALITEIT, KLACHTEN, CERTIFICERING

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan hoog in ons vaandel.

De SBVN beoogt optimale kwaliteit van installateurs, werkwijzen en producten. De SBVN is als organisatie niet verantwoordelijk voor ‘werk in uitvoering’ door haar individuele deelnemers. Indien er een misverstand of klacht optreedt, dient deze in eerste instantie in goed onderling overleg te worden opgelost. Soms vervullen leveranciers van de gebruikte merken/materialen daarin een rol. Desgewenst is het bestuur bereid te adviseren.

Certificering van alle SBVN-deelnemers is een wens van het bestuur. Momenteel is een beperkt aantal installateurs gecertificeerd door Insula op basis van de beoordelingsrichtlijn BRL: IC-140

Gecertificeerde installateurs kunnen bij geschillen ook een beroep doen op de vakmensen van Insula. Zie hun website

.

WORD DEELNEMER VAN DE SBVN!

Ook een goed geinformeerde vakman worden of wil jij jouw vakkennis overdragen tijdens onze boeiende informatieavonden of op ons besloten forum voor deelnemers, onze nieuwsbrieven ontvangen, Kortom, zoveel voordelen, vraag informatie aan!

Deelnemer SBVN: Michel Boer

Daar word je blij van!

Boeiende kennisavonden

Toegang tot leerzaam besloten forum

Meedenken in onze branche

Collegiale interactie

WORD DEELNEMER VAN DE SBVN!

Ook een goed geinformeerde vakman worden of wil jij jouw vakkennis overdragen tijdens onze boeiende informatieavonden of op ons besloten forum voor deelnemers, onze nieuwsbrieven ontvangen, Kortom, zoveel voordelen, vraag informatie aan!

Boeiende kennisavonden

Leerzaam besloten forum

Meedenken in onze branche

Collegiale interactie

VISIE OP LANGERE TERMIJN

Op termijn ziet het bestuur als kernopdracht voor de SBVN: het ondersteunen van totaaloplossingen voor een gezond binnenklimaat met zo min mogelijk milieubelasting, startend vanuit vloerisolatie.

De branche-organisatie voor specialisten in vloerisolatie!

WORD DEELNEMER

VIND EEN BETROUWBARE INSTALLATEUR

HEEFT U VRAGEN?